Untitled Document

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้ชม : 428 คน

ดาวโหลดข้อมูล